Databáze jedovatých látek

Ve volné přírodě jakož i v domácnosti číhají na Vašeho mazlíčka různá nebezpečí, mezi které patří i více či méně známé jedovaté látky. Věděli jste například, že jsou hrozny pro zvířata toxické? Znáte všechny rostliny, které jsou pro Vašeho psa, hlodavce, nebo dokonce i koně jedovaté? Majitelé a chovatelé domácích zvířat se mohou nyní o toxických látkách lépe informovat.

Koncem roku 2010 připravila Veterinární a farmaceutická univerzita Brno společně s ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv veterinární toxikologickou databázi. Internetové stránky www.vettox.cz, na kterých se tato databáze nachází, poskytují informace o pro zvířata jedovatých látkách vyskytujících se běžně v jejich okolí. Zájemci se také dozví, kam se v případě otrávení zvířete mohou obrátit a jak mohou zvířeti poskytnout první pomoc. Mimo těchto informací pro všeobecnou veřejnost poskytuje www.vettox.cz informace o jedovatých látkách, jejich účincích a léčbě otrav v odborné sekci pro odbornou veřejnost. Navíc tyto stránky poskytují možnost zasílání dotazů jakož i diskuzní fórum týkající se toxikologie. Informujte se o toxicitě potravin a léků na www.vettox.cz dříve, než dojde k neštěstí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*